TAT LICENSE NO. 11/09430
080-085-9408, 080-085-9409

เกี่ยวกับ เซ็นทรัล ฮอลิเดย์


ความเป็นมาและนโยบายของบริษัท

บริษัท เซ็นทรัล ฮอลิเดย์ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยที่ทางบริษัทฯ จะเน้นการจัดนำเที่ยวต่างประเทศเป็นหลัก ด้วยประสบการณ์การดำเนินงาน และจัดนำเที่ยวกว่า 26 ปี ของคณะผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัล ฮอลิเดย์ จำกัด จึงถือกำเนิดขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมี คุณเนตรบัณฑิต กันตะกนิษฐ์ และทีมงานบริหารที่มีความเชี่ยวชาญร่วมกันก่อตั้งบริษัทขึ้น

วัตถุประสงค์ของบริษัท

บริษัท เซ็นทรัล ฮอลิเดย์ จำกัด เน้นการให้บริการกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อพักผ่อน, ท่องเที่ยว, ติดต่อธุรกิจ, ศึกษาดูงาน ฯลฯ ทั้งที่เป็นกลุ่มย่อย ครอบครัว หรือแม้แต่องค์กรของรัฐ และเอกชน โดยเน้นการบริการที่ประทับใจ ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างละเอียด มอบความบันเทิง และความสนุกสนานให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวรู้สึกหวงแหน และรับผิดชอบต่อทรัพยากรท่องเที่ยว โดยที่ทางบริษัทฯ ยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของการบริการ

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

เนื่องจากตลาดการท่องเที่ยวในปัจจุบัน มีการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่สูงมาก ด้วยเหตุนี้เองการให้บริการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ จึงอาจจะคลาดเคลื่อนจากมาตรฐานที่ตั้งไว้เล็กน้อย แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็ยังคงยึดมั่นในคุณภาพ และมาตรฐานของการให้บริการ ตามนโยบายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ อีกทั้งยังต้องการที่จะปรับปรุง และพัฒนาเพื่อยกระดับของการให้บริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในด้านการบริการต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้เพื่อมอบแก่นักท่องเที่ยว

เส้นทางการเดินทางและสายการบิน

บริษัท เซ็นทรัล ฮอลิเดย์ จำกัด มีความชำนาญในด้านการจัดการเดินทางรอบโลก โดยเฉพาะเส้นทางในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นเส้นทางที่ถือว่ายากที่สุดในการจัดนำเที่ยว ส่วนการให้บริการด้านสายการบิน ทางบริษัทฯ เลือกใช้สายการบินที่อยู่ในระดับแนวหน้า โดยคำนึงถึงมาตรฐานของความปลอดภัย และการให้บริการเป็นสำคัญ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเส้นทางการเดินทาง และระยะเวลาการเดินทางที่เหมาะสม ตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

โรงแรมที่พักและร้านอาหาร

บริษัท เซ็นทรัล ฮอลิเดย์ จำกัด เลือกใช้บริการของโรงแรมที่มีมาตรฐานการให้บริการระดับ 4 - 5 ดาว โดยคำนึงถึงสถานที่ตั้ง ความสะอาด ขนาดและจำนวนของห้องพัก และบริการเสริมพิเศษ ฯลฯ โดยดูจากความเหมาะสมของรายการท่องเที่ยวที่จัดเป็นหลัก ส่วนในด้านร้านอาหาร บริษัทฯ ได้เลือกสรรร้านอาหาร และรายการอาหารอย่างพิถีพิถัน การเลือกร้านอาหารที่ดีที่สุดในแต่ละสถานที่จะพิจารณาจากความสะอาด ความอร่อย บรรยากาศการจัดร้าน และบริการที่มีคุณภาพน่าประทับใจ สำหรับการจัดการเดินทางเป็นคณะพิเศษก็สามารถเลือกประเภท และรายการอาหารในแต่ละมื้อได้ตามความต้องการ

หัวหน้าทัวร์และพนักงานบริษัท

บริษัท เซ็นทรัล ฮอลิเดย์ จำกัด ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริการของหัวหน้าทัวร์เป็นที่สุด เพราะหัวหน้าทัวร์เปรียบเสมือนผู้ชี้ชะตาการเดินทางในครั้งนั้นๆ ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่เพียงใด เพราะฉะนั้น การคัดเลือก อบรม และการฝึกฝนหัวหน้าทัวร์ จึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากหัวหน้าทัวร์แล้ว พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานก็ยังได้รับการฝึกฝน พัฒนาความสามารถในการให้คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับบริการในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อเสนอการบริการที่ดีที่สุดเป็นการตอบแทนลูกค้าทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการของ บริษัท เซ็นทรัล ฮอลิเดย์ จำกัด

บริษัท เซ็นทรัล ฮอลิเดย์ จำกัด

สถิติคนเข้าเว็บ

วันนี้ : 34 คน
เมื่อวานนี้ : 296 คน

Facebook Fanpage
แผนกทัวร์
บริษัท เซ็นทรัล ฮอลิเดย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 439 ซอย 20 มิถุนา 11 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
080-085-9408 - สายด่วน
062-971-9596 - คุณซัน
089-185-6337 - คุณดอกเบี้ย
แผนกกรุ๊ปส่วนตัว และตั๋วเครื่องบิน
064-949-3265 - คุณน้อง
086-626-9699 - คุณอ๊อด
062-449-9953 - คุณก้อย
สมัครรับข่าวสาร
Copyright © 2017-2024 | Central Holiday Co.,Ltd